Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
André Wevers
andre@ogersardogs.com

Penningmeester
Conny Böhne
conny@ogersardogs.com
Sectretaris
Wieger Nijholt
wieger@ogersardogs.com